ที่ปรึกษาควบคู่กับ รับทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

อยากถามว่าถ้าในกรณีที่เราเป็นที่ปรึกษาด้วยและรับทำบัญชีด้วยจะสามารถทำในบริษัทเดียวกันได้หรือป่าวคะ


ตอบ: ถ้าในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาควบคู่ไปกับการรับทำบัญชีในบริษัทเดียวกันสามารถทำได้คะ ไม่ผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด ยกเว้นผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชี จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้คะ ผิดจรรยาบรรณอย่างมากคะ >:(

ที่ปรึกษาควบคู่กับ รับทำบัญชี
ที่ปรึกษาควบคู่กับ รับทำบัญชี
(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top