เป็นผู้รับเหมาค่าแรงมีใบหัก 3% ต้องยื่นอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง

Click to rate this post!
[Total: 287 Average: 5]

[center] wanwan002 wanwan002[/center]


ตอบ: ในกรณีนี้นะค่ะถ้ามีเงินได้ประเภทค่าแรงอย่างเดียว โดยที่ไม่มีการจัดหา อุปกรณ์ วัสดุสิ่งของ ถือว่าเป็นเงินได้ประเภท 40 (8) ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปีค่ะคือ ภ.ง.ด.90 ค่ะ โดยต้องนำรายได้ ค่าแรงกับรายได้อื่นด้วยค่ะ (ถ้ามี) หักค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 70 ต้องระวังด้วยนะค่ะ ในปีภาษีรายได้จะต้องไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี(ถ้าเกินต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) หัก ณ ที่จ่ายสามารถนำมาเครดิตภาษีปลายปีได้นะค่ะ ยื่นแบบต่อ กรมสรรพากรเลยค่ะ ในปัจจุบนมีการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายค่ะ wanwan012
ตอบ: และถ้าหากเราเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ด้วย ต้องยื่นภาษีแบบไหนค่ะ
ตอบ: [quote =21592.msg23804#msg23804 ]และถ้าหากเราเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ด้วย ต้องยื่นภาษีแบบไหนค่ะ[/quote]ตอนยื่นต้องแยกออกเป็น สองประเภท การหักค่าใช้จ่ายจะไม่เท่ากัน wanwan016

เป็นผู้รับเหมาค่าแรงมีใบหัก 3% ต้องยื่นอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง
เป็นผู้รับเหมาค่าแรงมีใบหัก 3% ต้องยื่นอย่างไรไม่ให้โดนภาษีย้อนหลัง
(Visited 1,829 times, 1 visits today)
Scroll to Top