การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เงินสดและลูกหนี้ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น?


ตอบ: การบันทึกทุนจดทะเบียน Dr เงินสด XXX ลูกหนี้ค่าหุ้น XXX Cr ทุนจดทะเบียน XXX
– เมื่อได้รับชำระค่าหุ้น Dr เงินสด/ธนาคาร XXX Cr ลูกหนี้ค่าหุ้น XXX

การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เงินสดและลูกหนี้ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เงินสดและลูกหนี้ ตัวอย่าง

(Visited 476 times, 1 visits today)
Scroll to Top