การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง คิดหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ


ตอบ: การขายสินค้าพร้อมติดตั้งโดยมิได้มีแยกแสดงค่าติดตั้ง ถือเป็นการขายสินค้าไม่ต้องหักภาษี ณ. ที่จ่ายค่ะ แต่ถ้ามีการแยกแสดงรายการค่าติดตั้ง ไม่ว่าในเอกสารใด เช่นใบเสนอราคา สัญญา หรือใบเสร็จรับเงิน (แม้ว่าในใบกำกับภาษีจะไม่ได้แยกแสดงรายการก็ตาม) แบบนี้ต้องหัก 3% จากยอดค่าติดตั้งดังกล่าวค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริงค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะกังวลกับสรรพากรมากเกินไปก็จะบอกให้หัก ถ้าหักสรรพากรเค้าก็ชอบอยู่แล้วล่ะค่ะ ก็หักให้เค้าก่อน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องหักค่ะ [center][b] wanwan037++++++++++++ [/b] [/center]

การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
การคิดหัก ณ ที่จ่าย ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง
(Visited 57 times, 1 visits today)
Scroll to Top