การเช่าซื้อสินทรัพย์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

การเช่าซื้อสินทรัพย์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่ wanwan014


ตอบ: ได้ค่ะ ถ้าเช่าซื้อรถยนต์ในนามของกิจการค่ะ wanwan012

การเช่าซื้อสินทรัพย์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่
การเช่าซื้อสินทรัพย์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือไม่
(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top