การจัดทำงบการเงิน ของธนาคาร

Click to rate this post!
[Total: 74 Average: 5]

เวลาปิดบัญชีเราต้องทำในส่วนงบการเงิน ของธนาคารที่เรามีเงินฝากอยู่หรือเปล่าครับมีตัวอย่างหรือเปล่าครับ


ตอบ: เงินฝากธนาคารที่เปิดในนามของนิติบุคคลนะค่ะ ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการค่ะ จะปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานการเงินของกิจการค่ะ ต้องโชว์ในงบการเงินด้วยค่ะ.

การจัดทำงบการเงิน ของธนาคาร
การจัดทำงบการเงิน ของธนาคาร
(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top