จ้างพนักงานรายวัน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

จ้างแม่บ้านทำงานรายวันทำงานได้ 10 วัน วันละ 200 บาท เป็นเงิน 2000 บาทแล้วลาออก บัญชีของบริษัทจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3 % ด้วยหรือป่าวค่ะ…?


ตอบ: +++ ตามหลักแล้วต้องถือว่าเป็นพนักงานบริษัทและทำประกันสังคมให้ และในกรณีนี้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้า ถ้าจะทำเป็นการจ้างบริการแล้วหัก 3% ต้องมีสัญญาชัดเจนและกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนด้วยค่ะ +++

จ้างพนักงานรายวัน การหักภาษี ณ ที่จ่าย
จ้างพนักงานรายวัน การหักภาษี ณ ที่จ่าย

(Visited 1,451 times, 1 visits today)
Scroll to Top