จะยกเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนกำหนดต้องทำยังไง

Click to rate this post!
[Total: 57 Average: 5]

จะยกเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนกำหนดต้องทำยังไง ต้องแจ้งหน่วยงานไหนค่ะ wanwan012จะยกเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนกำหนดต้องทำยังไง
จะยกเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวก่อนกำหนดต้องทำยังไง

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top