เงินประกัน เงินมัดจำ

เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1240 Average: 5]

เงินประกัน-เงินมัดจำ เช่น เงินประกัน-การประปาฯ เงินประกัน-การเช่าเครื่องใช้สำนักงาน ต้องแสดงในหมวดใดของงบแสดงฐานะการเงินตามรูปแบบงบการเงิน ปี 2554 ( หมวด เงินให้กู้ยืมระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกัน – เงินมัดจำ อยู่ใน หมวด 1 ของงบการเงินคะ คือ หมวดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี
เงินประกัน เงินมัดจำ อยู่หมวดบัญชี
(Visited 8,052 times, 14 visits today)
Scroll to Top