มีสามี ภรรยา ตั้งคณะบุคคล ได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

การตั้งคณะบุคคล โดยมีสามี ภรรยา และบุคคลที่ 3 ได้หรือไม่ ?


ตอบ: ถ้าสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ไม่ควรร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลค่ะ แต่หากจะจดเป็นคณะบุคคลก็จะต้องมีบุคคลอื่นร่วมอยู่ด้วย เช่น

1. สามี

2. ภรรยา

3. บุคคลที่ 3 ( รุ่นน้อง, รุ่นพี่, เพื่อน )

– ทั้ง 1. , 2. , และ 3. มาร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลได้ค่ะ

– เฉพาะ 1. กับ 3. มาร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลได้ค่ะ

– เฉพาะ 2. กับ 3. มาร่วมกันจดเป็นคณะบุคคลได้ค่ะ

**** แต่ 1. กับ 2. จะมาจดเป็นคณะบุคคลไม่ได้ค่ะ ( ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว จะถือว่าเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี )


มีสามี ภรรยา ตั้งคณะบุคคล ได้หรือไม่
มีสามี ภรรยา ตั้งคณะบุคคล ได้หรือไม่

(Visited 377 times, 1 visits today)
Scroll to Top