ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ wanwan006


ตอบ: ค่ากระจายสินค้า ถือว่าเป้นค่าบริการประเภทนึง ที่กรมสรรพากรกำหนดให้ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ค่ะ wanwan012

ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่
ค่าศูนย์กระจายสินค้า หัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

(Visited 372 times, 1 visits today)
Scroll to Top