เงินปันผลต่อหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

++++ เงินปันผลต่อหุ้น คือ อัตราเงินปันผลตอบแทนนั่นเองถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เจ้าตัวเงินปันผลต่อหุ้น หรืออัตราเงินปันผลตอบแทน (dividend yield หรือ yield) เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่เรานิยมนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้น ตัวเลขนี้มันจะแสดงผลตอบแทนรายปีที่ผู้ถือหุ้นได้รับคิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน มาดูการคำนวณเลยดีกว่าครับ ++++

** สูตรอัตรเงินปันผลตอบแทน **

> อัตราเงินปันผลตอบแทน = เงินปันผลต่อหุ้น x 100 / ราคาหุ้นปัจจุบัน เงินปันผลต่อหุ้น = จะมีการประกาศทุกปี หรือมีการคาดการโดยแต่ละโบรคเกอร์


เงินปันผลต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น

(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top