ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราเป็นผู้ออกให้

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราเป็นผู้ออกให้ ใครต้องเป็นคนยื่นค่ะ wanwan037


ตอบ: ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีปกติต้องเป็นคนที่หัก ณ ที่จ่ายเป็นคนยื่นต่อกรมสรรพากรค่ะ แต่ในกรณีที่มีผู้ออกให้ ต้องเป็นผู้ออกให้เป็นคนยื่นค่ะ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราเป็นผู้ออกให้
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เราเป็นผู้ออกให้
(Visited 134 times, 1 visits today)
Scroll to Top