การบันทึกบัญชี การตีราคาเครื่องจักรใหม่ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 255 Average: 5]

ปี 2555 บริษัทซื้อเครื่องจักรราคาทุน 120,000 บาท อายุการใช้งาน 6 ปี สิ้นปี 2556 ราคาประเมินเครื่องจักรเท่ากับ 100,000 บาท เราจะบึกทึกบัญชีการตีราคาเครื่องจักรใหม่อย่างไรค่ะ…?


ตอบ: ++ ราคาทุน 120,000

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (40,000)

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25X2 80,000

> วิธีการเดิม < *** บันทึกการตีราคาเครื่องจักรใหม่ เดบิต ค่าเสื่อมราคาสะสม – เครื่องจักร 40,000 บาท เครดิต เครื่องจักร 40,000 บาท เดบิต เครื่องจักร 20,000 บาท เครดิต ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 20,000 บาท

การบันทึกบัญชี การตีราคาเครื่องจักรใหม่ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี การตีราคาเครื่องจักรใหม่ ตัวอย่าง
(Visited 1,411 times, 1 visits today)
Scroll to Top