การลดทุนทำได้กี่วิธี

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

การลดทุนทำได้กี่วิธี อะไรบ้างครับ…?


ตอบ: การลดทุนมีวิธีการปฏิบัติได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ลดมูลค่าหุ้นให้ต่ำลง

2. ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง

การลดทุนทำได้กี่วิธี
การลดทุนทำได้กี่วิธี

(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top