ใบสั่งจากตำรวจ บันทึก ค่าใช้จ่าย ของกิจการได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 179 Average: 5]

กิจการเป็นธุรกิจรับขจ้างขนส่ง แต่ละเดือนเสียค่าปรับจากตำรวจเยอะมาก ไม่ทราบว่านำมาบันทึกเป็นค่าใช้จายของกิจการได้ไหม


ตอบ: ค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ใบสั่งจากตำรวจ บันทึก ค่าใช้จ่าย ของกิจการได้หรือไม่
ใบสั่งจากตำรวจ บันทึก ค่าใช้จ่าย ของกิจการได้หรือไม่
(Visited 330 times, 1 visits today)
Scroll to Top