เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ

Click to rate this post!
[Total: 54 Average: 5]

เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ


ตอบ: ต้องมีการตกลงทำสํญญาการกู้ยืม กำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาด้วยค่ะ

เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ
เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top