ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ไดปิดงบต้องทำอย่างไร wanwan010


ตอบ: ต้องปิดงบการเงินด้วยค่ะ wanwan038 wanwan038

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว
ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว

(Visited 50 times, 1 visits today)
Scroll to Top