โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !! >:( >:(


ตอบ: wanwan018 wanwan005 wanwan008
ตอบ: ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ: – หนังสือมอบอำนาจ ต.5 – หนังสือรับรองบริษัท- เอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรแจ้งค่ะ wanwan037 wanwan037 wanwan037

โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!
โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบ ช่วยด้วย !!

(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top