การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 428 Average: 5]

ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร

สินค้าที่ซื้อมาก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของกิจการ  ส่วนสินค้าที่ได้รับมาเป็นของแถม ก็บันทึกตามมูลค่าในใบเสร็จรับเงิน

การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง
(Visited 5,388 times, 2 visits today)
Scroll to Top