การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 428 Average: 5]

ซื้อสินค้าแล้วได้ของแถม บันทึกบัญชีอย่างไร

สินค้าที่ซื้อมาก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนของกิจการ  ส่วนสินค้าที่ได้รับมาเป็นของแถม ก็บันทึกตามมูลค่าในใบเสร็จรับเงิน

การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี รับของแถม ตัวอย่าง
(Visited 4,518 times, 1 visits today)
Scroll to Top