ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 127 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ไหมคับ?


ตอบ: +++ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ *-*

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

(Visited 458 times, 1 visits today)
Scroll to Top