ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

สปส.เผยยอดผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานประกันสังคม เผยตัวเลขผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.53 พบยอดผู้ประกันตนบาดเจ็บ 3,415 รายและ เสียชีวิต 36 ราย ประกันสังคมเตรียมจ่ายประโยชน์ทดแทนกว่า 145 ล้าน ขอย้ำผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิให้มาขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ได้สรุปจำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง วันที่ 12 – 18 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรถึง 3,802 ราย และเสียชีวิต 361 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกันตนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคม รวมอยู่ด้วย โดยมียอดผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3,415 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.82 ของจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมด สำหรับยอดผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร มีจำนวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.97 ของจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด จากการประมาณการพบว่า ถ้าผู้ประกันตนมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทั้งหมดแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นประมาณ 145,715,952.40 บาท สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับสิทธิภายใน 1 ปี ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอฝากความห่วงใยถึงผู้ประกันตน หากเดินทางหรือท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลใดก็ตาม ควรพกบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลไว้ติดตัว ที่สำคัญควรรีบติดต่อโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ให้รับทราบทันทีตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่รู้ตัวว่าต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลอื่นเพื่อเป็นการหยุดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปและสิ่งสำคัญจะต้องจดข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อไว้เป็นหลักฐานด้วย ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ติดต่อประสานงานของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาข้อโต้แย้งในภายหลัง ส่วนผู้ประกันตนที่สำรองเงินจ่ายไปก่อนสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาเบิกเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00น.ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th………………………………………………………………….ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร.1506 www.sso.go.th Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: wanwan006 wanwan008

ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้ประกันตนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top