การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 758 Average: 5]

หักเงินประกันสังคมจากพนักงาน บันทึกบัญชีอย่างไร


“บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ” เดบิต เงินเดือน ประกันสังคม(ที่นายจ้างจ่ายสมทบ) เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง(นายจ้าง+ลูกจ้าง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ภ.ง.ด.1) เงินสด ตัวอย่าง เช่น เดบิต เงินเดือน 10,000 ประกันสังคม(ค่าใช้จ่ายกิจการ) 500 เครดิต ประกันสังคมรอนำส่ง 1,000 เงินสด 9,500

การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี เงินประกันสังคม ตัวอย่าง
(Visited 9,992 times, 1 visits today)
Scroll to Top