การโอนเงินมาจากต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

การโอนเงินมาจากต่างประเทศ ที่เป้นค่าใช้จ่ายในการรับรองลูกค้า ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ เพราะเงินเข้าบัญชีของบริษัทค่ะ wanwan012การโอนเงินมาจากต่างประเทศ
การโอนเงินมาจากต่างประเทศ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top