ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)

Click to rate this post!
[Total: 164 Average: 5]

ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท ต้องหักอย่างไรค่ะ


ตอบ: ค่าบริการ หัก ในอัตราร้อยละ 3 ค่ะค่าเช่า หักในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ wanwan038 wanwan038 wanwan038

ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)
ภาษีหักณ.ที่จ่ายค่าโทรศัพท์(ด่วน)

(Visited 584 times, 1 visits today)
Scroll to Top