ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 115 Average: 5]

อยากทราบว่า ดิฉันเป็นบุคคลธรรมดา ทำงานแล้วโดนหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เยอะเหมือนกัน จะขอยื่นคืนภาษีในปีถัดไป ได้ไหมค่ะ แล้วต้องแนบ ภงด ด้วยไหมค่ะ คือ ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ ต้องยื่นอะไรบ้างแล้วต้องแนบอะไรบ้างค่ะ


ตอบ: สามารถติต่อที่สรรพากรแต่ละพื้นที่นะค่ะ จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใจดีคอยบริการประชาชนด้วยใจค่ะ โดยการเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ-บัตรประชาชน-เอกสารหัก ณ ที่จ่าย-เอกสารสิทธิการลดหย่อนต่างๆ(ที่เป้นไปตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรค่ะ)เจ้าหน้าที่จะประเมินรายได้หีอคำนวณตามเกณฑ์ของกรมสรรพากรค่ะ

ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ
ไม่เข้าใจ ภงด ค่ะ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องทำไงบ้างค่ะ

(Visited 165 times, 1 visits today)
Scroll to Top