การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

บริษัทมีขาดทุนจากพายุและไม่มีประกันผลขาดทุนได้มีการตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล ถูต้องหรือป่าวคะ +++ wanwan013


การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน
การตั้งเป็นสินทรัพย์รอการตัดบัญชีไว้ในงบดุล กรณีผลขาดทุน
(Visited 19 times, 1 visits today)
Scroll to Top