ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ ?

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ?


ตอบ: +++ขึ้นอยู่กับที่มาของรายได้ว่า รายได้เกิดขึ้นจากอะไรค่ะ 😀

ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ ?
ถือเป็นรายได้จากการขาย หรือว่าบริการ ?

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top