รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 115 Average: 5]

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัท ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan038


ตอบ: หุ้นส่วนทุกคนต้องประชุมตกลงกันเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ใครเป็นผู้ทำ ผู้สอบ และผู้จดจัดตั้งกิจการขึ้นมาค่ะ wanwan012

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร
รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

(Visited 133 times, 1 visits today)
Scroll to Top