การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการต้องจัดทำเป็นงบการเงินแบบเปรียบเทียบด้วยหรือไม่คะ


ตอบ: :)งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ ไม่ต้องจัดทำเป็นงบการเงินเปรียบเทียบคะ

การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง
การจัดทำ งบการเงิน เปรียบเทียบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง

(Visited 546 times, 1 visits today)
Scroll to Top