เก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

[b]งานถ่ายโอนจาก อบจ. ทั้งหมดลงระบบปรับปรุงข้อมูลแล้ว ถ้าต้องการรู้ว่าเราพิมพ์ทะเบียนใดบ้างทำไมเข้าค้นหา แล้วกรอกข้อวันที่จดตั้งแล้วมาดูค้นหาไม่มีข้อมูลขึ้นเลย ทั้งๆที่เรากดบันทึกแล้วคะ [/b] wanwan015


ตอบ: wanwan016 wanwan016 น่าจะเกิดจากการเคลียร์ข้อมูลในฐานเพื่อรับการใช้ระบบในปี 2556 ซึ่งทางกรมประสาน สพค.ให้ประสาน อปท.ให้แจ้งกรม กรณีมีการบันทึกข้อมูลจริงก่อนวันที่ 28 ธ.ค.55 ดังนั้น ท่านจึงต้องบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งคะ [center][b]wanwan030++++++++++ wanwan033[/b][/center]

เก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
เก็บข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top