การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่

Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

บริษัทจะจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่จะต้องยื่น ภงด.54และภงด36 ทั้ง2แบบหรือป่าวคะ wanwan014การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่
การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่

(Visited 278 times, 1 visits today)
Scroll to Top