กรรมการต่างชาติ ต้องเป็นพนักงานมีเงินเดือนหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

กรรมการต่างชาติ ต้องเป็นพนักงานมีเงินเดือนหรือไม่ …?


ตอบ: ++++ กรรมการที่เป็นต่างชาติต้องมีเงินเดือน ในฐานเงินเดือนที่กฏหมายของแต่ละประเทศกำหนดค่ะ ++++

กรรมการต่างชาติ ต้องเป็นพนักงานมีเงินเดือนหรือไม่
กรรมการต่างชาติ ต้องเป็นพนักงานมีเงินเดือนหรือไม่

(Visited 28 times, 1 visits today)
Scroll to Top