วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน

Click to rate this post!
[Total: 316 Average: 5]

ออกใบกำกับภาษีขายเลขที่ซ้ำกัน จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

 

สำหรับการออกใบกำกับภาษีขายเลขที่ซ้ำกัน ควรทำการยกเลิกใบกำกับภาษีขายฉบับที่ทำซ้ำ เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับนั้นและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บต้นฉบับรวมไว้ในสำเนาในกำกับภาษีฉบับเดิม

วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
วิธีแก้ไข ใบกำกับภาษีขาย เลขที่ซ้ำกัน
(Visited 1,345 times, 1 visits today)
Scroll to Top