ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

ใบกำกับภาษีอย่างย่อออกใบลดหนี้ได้ไหมค่ะ


ตอบ: ไม่ได้ค่ะ ใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ค่ะ ต้องใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top