บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 301 Average: 5]

ค่าขนส่งบันทึกเป็นต้นทุนขาย ได้หรือไม่


ตอบ: ค่าขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนขายของกิจการค่ะ ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณหาต้นทุนขายด้วยค่ะ


บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่
บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่

(Visited 20 times, 1 visits today)
Scroll to Top