ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่


ตอบ: ไม่ค่ะ ตามประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554
ตอบ: [b] +++ เพิ่มเติมนะคะ +++ wanwan032 [/b] เท่าที่ตามข่าวอยู่นะคะ ในเรื่องการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท เฉพาะกำไรสุทธิไม่เกิน 1 ล้านบาทแรกปรับลดจากอัตรา 20% มาเป็น 15% แต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมสรรพากร ซึ่งจะมีผลสำหรับกิจการที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป ดังนั้นแบบ ภงด.50 ในช่วงนี้ยังคงเป็นแบบเก่าอยู่คะ ถ้าจะให้มั่นใจก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรมสรรพากรครับ ส่วนเรื่องของแบบ ภงด. 50 นั้น ก็ต้องดูต่อไปว่าทางกรมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะ wanwan026

ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่
ภงด 50 ยังใช้อัตราภาษีเหมือนเดิมหรือไม่

(Visited 26 times, 1 visits today)
Scroll to Top