พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวันเวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมงค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชมตั้งอยู่บริเวณพลับพลาพระราชพิธี มุมถนนราชดำเนิน บริเวณหน้าวัดราชนัดดาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ เป็นพระรูปหล่อด้วยสำริดประทับบนพระที่นั่งสูงขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ภายในบริเวณตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ มีพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้รับราชอาคันตุกะและศาลาราย 3 หลังที่มา บทความและรุปภาพ : ททท.Related Posts via Categoriesสยามนิรมิต (1)สวนสยาม (1)ซาฟารีเวิลด์ (1)สวนสัตว์ดุสิต (1)สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด (1)


ตอบ: [center][b] wanwan032 ขอบคุณคะ wanwan032[/b][/center]

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top