ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่นค่าซื้อของตามร้านข้างทางค่ะ ทำอย่างไรถึงจะนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ค่ะ wanwan014ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใบเสร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top