ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วน

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วนต้องบันทึกบัยชีอย่างไรค่ะ wanwan020


ตอบ: wanwan037 wanwan037 wanwan037

ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วน
ภาษีซื้อ กรณีพนักงานมีสิทธิเบิกคืนค่าที่พักเพียงบางส่วน

(Visited 17 times, 1 visits today)
Scroll to Top