การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

+++ ขอสอบถามครับว่า ปัจจุบัน หจก.มีหุ้นส่วนจัดการหนึ่งคน ถ้าต้องการจะเพิ่มหุ้นส่วนจัดการอีกหนึ่งคนจะต้องทำอย่างไรบ้าง แล้วต้องใช้แบบฟอร์มอันไหนครับ wanwan032การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ
การเพิ่มหุ้นส่วนผู้จัดการ

(Visited 109 times, 1 visits today)
Scroll to Top