การบันทึกบัญชี ซื้อรถกะบะ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 272 Average: 5]

การบัญทึกบัญชีรถกะบะ ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการได้ไหมค่ะ


ตอบ: ใช่ค่ะ ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการค่ะ โยการคำนวณค่าเสื่อมราคาใน อัตราร้อยละ 20 ต่อปีค่ะ

การบันทึกบัญชี ซื้อรถกะบะ ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ซื้อรถกะบะ ตัวอย่าง

(Visited 899 times, 1 visits today)
Scroll to Top