เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

อยากรู้ว่า การเช่ารถ กับซื้อเป็นของกิจการเลย ข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรครับ


ตอบ: ในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์เป็นรถยนต์ ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าในกรณีที่เช่ารถ นิติบุคคลต้องหัก ณ ที่จ่ายนำส่งกรมสรรพากรร้อยละ 5 ของค่าเช่าค่ะ เจ้าของรถต้องรับรู้รายได้จากค่าเช่ารถด้วยค่ะ แล้วก็ตัดค่าเสื่อมราคา ปกติเขาก็ตัดกัน 5 ปี แต่ว่าตามราคารถที่ซื้อมาจริงนะคะ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท [center]++++ wanwan019 ++++[/center]

เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน
เช่ารถกับซื้อเป็นทรัพย์สินของกิจการอันไหนดีกว่ากัน
(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top