ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอาเซียน มีหรือไม่ค่ะ wanwan023


ตอบ: ประชาคมชาวอาเซียน มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกันค่ะ เช่น ประเทศไทย มีอัตราภาษีมูลบค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 แต่บางประเทศก็ไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ เช่น พม่า บรูไน เป็นต้น wanwan012

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(Visited 26 times, 1 visits today)
Scroll to Top