ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวค่ะ


ตอบ: ไม่มีปัญหาค่ะ ถ้ากิจการ 2 กิจการนั้นไม่ใช้กิจการประเภทเดียวกันค่ะ.

ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวค่ะ
ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวค่ะ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Scroll to Top