ประมาณการมูลค่าซากยานพาหนะ

Click to rate this post!
[Total: 132 Average: 5]

++++ ตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ประมาณการมูลค่าซากยานพาหนะไว้ให้ใกล้เคียงกับราคาที่นำออกจำหน่ายเมื่อเลิกใช้งาน ถามว่า ยานพาหนะที่ซื้อก่อนหน้านี้ ประมาณ 3-4 ปี ประมาณราคาซากไว้ 1 บาท บริษัทฯต้องนำมาทบทวนใหม่ หรือไม่ และบันทึกเพิ่มมูลค่าซากอย่างไรคะ wanwan033



ประมาณการมูลค่าซากยานพาหนะ
ประมาณการมูลค่าซากยานพาหนะ

(Visited 233 times, 1 visits today)
Scroll to Top