ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

เลขที่ :วันที่ประกาศ : 19/3/2552ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. 26 – 28 มี.ค. 52 นี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับ“เช็คช่วยชาติ2,000 บาท”มารับได้ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2552 ย้ำผู้ประกันตนมารับด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชน สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 39) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสิทธิได้รับ “เช็คช่วยชาติ 2,000 บาท” ตามโครงการช่วยเหลือ ค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถมารับเช็คดังกล่าว ได้ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2552 เวลา 8.30-16.00 น. สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือผู้ประกันตน กรุณามารับด้วยตนเองพร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเช็ค หากผู้ประกันตน ไม่มารับเช็คในวันเวลาดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่ สำนักงานประกันสังคม/เขตพื้นที่ ที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้ ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน และ 20 เม.ย.-15 มิ.ย. 52 ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่มาติดต่อรับเช็คภายในวันที่ 15 มิ.ย. 52 สำนักงานประกันสังคมจะส่งเช็คคืนกระทรวงการคลัง สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อ วัน เวลา ที่จะได้รับเช็คจากนายจ้างซึ่งได้รับรายชื่อจากสำนักงานประกันสังคมแล้วสำหรับวิธีการจ่ายเช็คแก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินตามโครงการฯ 3 วิธี คือ 1.มอบให้ผู้ประกันตน ณ สถานประกอบการของนายจ้าง 2.มอบ ณ จุดนัดพบในอำเภอต่างๆ สำหรับผู้ประกันตนซึ่งอยู่นอกอำเภอเมือง และ 3. มอบ ณ ที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคม หรือสถานที่ที่มีความสะดวก หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.th Related Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: คนเยอะมาก

ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง
ผู้ประกันตน ม. 39 เขต กทม.รับเช็คได้ที่ ลานคนเมือง

(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top