ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 110 Average: 5]

ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ


ตอบ: +++กรณีขายสินค้า ออกใบกำกับเมื่อส่งมอบสินค้า เว้นแต่มีการโอนกรรมสิทธิ์สินค้าได้รับชำระค่าสินค้า หรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบสินค้า ก็ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการกระทำนั้นๆค่ะ

ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ
ใบกำกับภาษีขาย ต้องออกเมื่อไรค่ะ

(Visited 47 times, 1 visits today)
Scroll to Top