รายได้

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

บริษัทที่มีการขายแบบผ่อนชำระ บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายแบบผ่อนชำระเมื่อไรค่ะ

– บริษัทต้องรับรู้รายได้ ณ วันที่มีการขายสินค้านั้น ซึ่งราคาขายเป็นราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ยและ บริษัทต้องรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามระยะเวลาของสัญญที่ผ่อนชำระรายได้
รายได้

(Visited 53 times, 1 visits today)
Scroll to Top