การบันทึกบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 374 Average: 5]

เงินกู้ยืมกรรมการต้องบันทีกอย่างไรค่ะ…?


ตอบ: เงินกู้ยืมกรรมการต้องบันทึกดอกเบี้ยด้วยค่ะ เช่น กรณีที่กิจการให้กรรมการกู้ยืมกรรมการ

เดบิท เงินกู้ยืมกรรมการ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เครดิต เงินสด

ดอกเบี้ยรับ

การบันทึกบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร ตัวอย่าง

(Visited 1,764 times, 1 visits today)
Scroll to Top